เด็กซ์ซอนมอบความไว้วางใจตลอด 20 ปีในอินโด

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) หรือ DEXON ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบโครงสร้างทางวิศวกรรม และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ส่งมอบงานตรวจสอบท่อขนส่งเหมืองทองคำขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย โดยภารกิจนี้ใช้เทคนิคUltrasonic Testing ( UT ) ปฏิบัติงานจนสำเร็จ ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เด็กซ์ซอนดูแลตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ผลิตทองคำรายใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นอันดับต้นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากจีน ทั้งนี้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำในอินโดนีเซียกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานมีความปลอดภัยในการดำเนินงานจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในทุกปี ซึ่งผู้ผลิตได้ใช้บริการกับเด็กซ์ซอนมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี ด้วยเทคนิค Ultrasonic Testing (UT) นับเป็นงานที่ท้าทายความสามารถในการดำเนินงาน ซึ่งท่อนำส่งชนิด HDPE ได้ไปสิ้นสุดที่ระดับความลึกในน้ำทะเลมากกว่า 100 เมตรมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแล และเนื่องจากช่วงปลายของภารกิจต้องอยู่กลางทะเล จะต้องดำเนินการทดสอบ(Floating test) ด้วย และในครั้งนี้เด็กซ์ซอนปฏิบัติภารกิจลุล่วงไปด้วยดีอีกครั้ง และยังคงรักษามาตรฐานการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment