บสย. หารือ ธ.กรุงเทพ ช่วย SMEs ปี 2567

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ เข้าพบ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในปี 2567

ทั้งนี้ บสย. ได้รายงานผลดำเนินงาน ด้านการค้ำประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. และ ธนาคารกรุงเทพ ในปี 2566 รวมทั้งการช่วยลูกหนี้ของธนาคารกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง ผ่านมาตรการต่างๆของ บสย. อาทิ การเชิญลูกหนี้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ การเข้าร่วมมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” มาตรการ 3 สี ผ่อนน้อย เบาแรง ขณะเดียวกัน คณะผู้บริหาร บสย. ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตลอดปี 2567

โดยธนาคารกรุงเทพ จะมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs แก้ไขปัญหาหนี้ และ NPL เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งทุนหมุนเวียนได้มากขึ้น ขณะที่ บสย. ได้ตอกย้ำความมั่นใจการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่าง บสย. และ ธนาคารกรุงเทพ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment