“เบทาโกร” จัดงาน “Livestock Symposium” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

“บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ “BTG” โดย “กลุ่มผลิตปศุสัตว์” จัดงาน “BETAGRO Livestock Symposium 2023” ภายใต้แนวคิด “Livestock Sustainovation” เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์ของเบทาโกร เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมการผลิตที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานต่าง ๆ ของคู่ค้า ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

นายสมศักดิ์ บุญลาภ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มผลิตปศุสัตว์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งาน “BETAGRO Livestock Symposium 2023” จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่มผลิตปศุสัตว์ของเบทาโกร ทั้งในและต่างประเทศ ได้พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการปรับปรุงนวัตกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์ ที่เกิดจากคิดค้นวิจัย พัฒนา และปรับปรุงด้วยแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการให้ความสำคัญกับความยั่งยืน เพื่อนำไปต่อยอดการทำงาน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมีคุณภาพสูงสุด ตลอดจนผลิตภาพที่มากขึ้น

การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Livestock Sustainovation” ซึ่งมาจากคำว่า “Sustainability” และคำว่า “Innovation” มีผลงานที่ร่วมส่งเข้าคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการทั้งสิ้นกว่า 83 ผลงาน และผ่านการคัดเลือกในด้านความยั่งยืน (Sustainability) และนวัตกรรม (Innovation) จำนวน 30 ผลงาน แบ่งเป็นรูปแบบ Poster จำนวน 20 ผลงาน และ Presentation จำนวน 10 ผลงาน โดยมี “ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม” คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ “ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการและให้คำแนะนำสำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ไม่เพียงเท่านี้ยังมี “Special Talk” สุดพิเศษ จาก “ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน” ที่มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “The Danger of DOING NOTHING” อีกด้วย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment