รฟท.พร้อมดูแลประชาชนเดินทางช่วงลอยกระทง

กระทรวงคมนาคม มอบนโยบายให้การรถไฟฯ จัดมาตรการอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมพ่วงตู้โดยสารเพิ่ม 26 - 28 พ.ย. 2566

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในทุกๆ ด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ ลอยกระทง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟจำนวนมาก นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเพิ่มตู้โดยสารในขบวนรถให้เพียงพอต่อความต้องการ ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น 10,000 คนต่อวัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโต และเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไปด้วยอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้กำชับเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่รถไฟและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของการรถไฟฯ อย่างเคร่งครัด โดยให้เพิ่มความถี่ในการออกตรวจตราความเรียบร้อยบนขบวนรถ ทางรถไฟ และพื้นที่โดยรอบสถานีอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับให้ตรวจสอบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อดูแลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

สำหรับผู้โดยสารที่สนใจเดินทาง หรือต้องการสำรองที่นั่ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment