ธอส. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 21 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ครบรอบ 21 ปี โดยในโอกาสดังกล่าวธนาคารได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สคร. โดยมี น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของ สคร. ให้เกียรติต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment