ORN ควง APM PST ลุยโรดโชว์จังหวัดที่ 14 ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.สงขลา

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง กรรมการบริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ (ORN) พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST) ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO และ ศักยภาพการเติบโต แก่นักลงทุน จ.สงขลา โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment