3 พันธมิตรผนึกกำลัง! เปิดตัว “Unisus Green Energy”

3 บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรม และพลังงาน เปิดตัว “Unisus Green Energy” นำเสนอ 2 โซลูชันล้ำสมัย ช่วยผู้พัฒนาโครงการลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย พร้อมเปิดตัวครั้งแรกภายในงาน “Nova BUILD EXPO 2023”

นายเกชา ธีระโกเมน ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด เปิดเผยว่า“Unisus Green Energy” ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและจัดการระบบสาธารณูปโภคภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainovation) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราตระหนักถึงภาวะฉุกเฉินทางสภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกที่น่าอยู่และยั่งยืนขึ้น นวัตกรรมที่เรานำเสนอจะต้องสร้างความแตกต่างได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นในแง่การลดขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้พลังงานโดยสิ้นเปลือง Unisus Green Energy เล็งเห็นว่าการสร้างระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาทิ การวางระบบปรับอากาศและระบบน้ำดื่มที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่โครงการอสังหาฯ และอาคารมิกซ์ยูส ซึ่งมีผู้คนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการอสังหาฯ เมืองไทย แต่หลายประเทศทั่วโลกมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรของผู้อยู่อาศัยแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายของโครงการได้อย่างมหาศาล โดย 2 โซลูชันที่ Unisus Green Energy พร้อมออกแบบและวางระบบให้แก่ผู้พัฒนาโครงการภาคเอกชน ได้แก่ ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System) และระบบผลิตน้ำดื่มแบบรวมศูนย์ (District Drinking Water System) เรามั่นใจว่าทั้ง 2 ระบบจะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างความยั่งยืนให้แก่มนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม”

ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System) เป็นนวัตกรรมที่ใช้น้ำเย็นทำความเย็นภายในทุกอาคารของโครงการ โดยน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศนี้ จะผลิตจากชิลเลอร์ในอาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Central Utility Plant: CUP) และส่งผ่านท่อส่งน้ำไปยังอาคารต่าง ๆ เพื่อไปแลกเปลี่ยนพลังงานความเย็นที่สถานีแลกเปลี่ยนพลังงาน (Energy Transfer Station: ETS) ในอาคารเพื่อนำความเย็นไปใช้ปรับอากาศในแต่ละพื้นที่ และเมื่อน้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ก็จะไหลกลับไปยัง CUP เพื่อสร้างความเย็นอีกครั้ง ระบบนี้ช่วยให้เครื่องปรับอากาศในแต่ละห้องของอาคารใช้สารทำความเย็นในปริมาณที่น้อยลงโดยเหลือเพียงแค่ที่ชิลเลอร์เท่านั้น ซึ่งใช้เป็นสารทำความเย็นชนิดรักษ์โลกอีกด้วย ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ลดความร้อน และเสียงรบกวนบริเวณระเบียง เพราะการใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ทำให้ไม่ต้องติดตั้งชุดคอยล์ร้อนที่บริเวณระเบียงอีกต่อไป โดยจะมีการคิดค่าพลังงานความเย็นตามการ ใช้งานจริงผ่าน Smart Meter และผู้อยู่อาศัยสามารถตรวจสอบพลังงานความเย็นที่ใช้ไปแบบเรียลไทม์ได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน

ระบบผลิตน้ำดื่มแบบรวมศูนย์ (District Drinking Water System - DDWS) ที่ “Unisus Green Energy” พัฒนาขึ้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการสามารถดื่มน้ำที่สดและสะอาดมาตรฐานสากลจากก๊อกน้ำภายในห้องส่วนตัวได้ทันที ด้วยการวางระบบจัดการน้ำผ่าน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ โรงผลิตน้ำดื่ม เครือข่ายท่อส่งน้ำดื่ม และก๊อกน้ำดื่มอัจฉริยะ (Smart Faucet) ที่แยกจากน้ำประปา โดยน้ำดื่มจะถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีการกรองและฆ่าเชื้อโรคแบบหลายขั้นตอนตามมาตรฐาน NSF เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้น้ำสะอาดบริสุทธิ์และสดใหม่ตลอดเวลา น้ำดื่มจะไหลผ่านท่อสเตนเลสมาตรฐาน Food Grade ซึ่งมีระบบ UV Sterilizer ติดตั้งอยู่เพื่อรักษาคุณภาพน้ำที่ไหลจากโรงผลิตน้ำดื่มมาถึงห้องพัก และที่ก๊อกน้ำอัจฉริยะก็มี UV Sterilizer เพื่อฆ่าเชื้อโรคอีกครั้ง ข้อดีของระบบผลิตน้ำดื่มแบบรวมศูนย์ คือ ความสดและสะอาดปลอดภัยที่เทียบเท่าน้ำดื่มบรรจุขวด แต่สะดวกสบายกว่าการซื้อน้ำหรือการติดตั้งเครื่องกรองน้ำส่วนตัว เพราะไม่ต้องคอยสั่งซื้อหรือบำรุงรักษาเครื่องและเปลี่ยนไส้กรอง และเช่นเดียวกับระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ ระบบนี้จะมีการคิดค่าน้ำดื่มตามการใช้งานจริงจาก Smart Meter โดยสามารถตรวจสอบปริมาณน้ำดื่มที่ใช้ไปแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ ยังช่วยลดขยะพลาสติกได้อย่างมหาศาลที่เกิดจากการซื้อขวดน้ำและเปลี่ยนไส้กรองอีกด้วย

ด้าน นายกมล ตันพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “Unisus Green Energy ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการวางระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางสำหรับโครงการภาคเอกชนรายแรกของเมืองไทย เรามอบบริการในแบบ One Stop Solution พร้อมออกแบบและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตั้งแต่ขั้นตอนวางแผน ดูแลงานก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรม การวางระบบเพื่อใช้งานจริง ไปจนถึงการบริการในระยะยาว ถือเป็นบริการครบวงจร เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อโลกและร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับผู้พัฒนาโครงการ ปัจจุบัน เราทำงานร่วมกับเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias By MQDC) อภิมหาโปรเจ็กต์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย เพื่อติดตั้งระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางสำหรับโครงการเอกชนครั้งแรกในไทย ทั้งระบบน้ำดื่มและระบบ

ทำความเย็น นอกจากนี้ เรายังได้วางระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ให้แก่โครงการ Cloud 11 อีกหนึ่งโครงการมิกซ์ยูสสุดยิ่งใหญ่บนถนนสุขุมวิทอีกด้วย”

Unisus Green Energy เดินหน้าสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้แก่การพัฒนาโครงการอสังหาฯ ด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต พร้อมตั้งเป้าสู่การเป็นผู้นำด้าน District Utility System ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของเอเชีย เพื่อช่วยวงการอสังหาฯ สร้างสรรค์ระบบสาธารณูปโภคที่ขับเคลื่อนการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นลบ (Carbon Negative) ได้อย่างเป็นรูปธรรม


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment