กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต นำทัพผู้บริหาร และพนักงาน จัดกิจกรรมใหญ่ประจำปี ในสัปดาห์แห่งการทำความดี Week for Good

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะ ‘Green Insurer’ หรือผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำโดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมใน 'Week for Good หรือ สัปดาห์แห่งการทำความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกบริษัทของแอกซ่าทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกัน และในปีนี้จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2566 โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมมากมายที่ครอบคลุมทั้งด้านการขับเคลื่อนเกี่ยวกับสิทธิสตรี และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (Sustainability) ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Green Market ปีที่ 3 ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมาร่วมแบ่งปัน ซื้อ-ขาย สินค้า Green ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสอง สินค้า reuse หรืออาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรม Global Challenge ที่ทุกประเทศทั่วโลกทำร่วมกัน คือ การร่วมส่งมอบสิ่งของจำเป็น หรือ Hygiene Kits ให้กับผู้หญิงด้อยโอกาสที่อยู่ภายใต้องค์กร UN Women และกิจกรรมเพ้นท์หมวก ในธีม #CommitToClimate เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสตรีและการคุกคามทางเพศ ผ่าน E-Quiz โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และพนักงานหัวใจทำงานเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 900 คน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment