ทีเอ็มบีธนชาต สนับสนุนวงเงินสินเชื่อสีเขียวต่อยอดขยายกำลังการผลิตให้แก่ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) พร้อมตอกย้ำความเป็นพันธมิตรและที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ลูกค้าไว้วางใจ ให้การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว ในวงเงินรวม 2,070 ล้านบาท แก่บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพรีคาสท์ ที่มีโรงงานพรีคาสท์สีเขียว (Green Factory) แห่งแรกของไทย ที่ใช้แนวคิด “ขยะเหลือศูนย์” (Zero Waste) และนำเข้าเทคโนโลยีสีเขียว “คาร์บอนเคียว” (Carbon Cure) เข้ามาใช้เป็นรายแรกในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อผลิตแผ่นพรีคาสท์คาร์บอนต่ำ (Low Carbon Precast) รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ในโรงงานอีกด้วย การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตและขยายตลาด ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ มุ่งสู่ผู้นำอันดับหนึ่งด้านการผลิตพรีคาสท์คาร์บอนต่ำแห่งเดียวในประเทศไทยพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment