กิฟฟารีน ร่วมสมทบทุน โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2566

พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ภายใต้แบรนด์ “กิฟฟารีน” ร่วมงานแถลงข่าว “น้ำใจ...สร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตา..ด้วยสายใจ” เปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวัน “วันอานันทมหิดล” พร้อมมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2566 และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน อาทิ มูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ รพ.จุฬาลงกรณ์, สมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป้าหมายให้ประชาชนมีความสุข พร้อมพัฒนาวงการแพทย์ให้ก้าวหน้าและก้าวไกล


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment