กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้สนับสนุนหลักงาน “วิ่งด้วยกัน – Run2gether” ครั้งที่ 6

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้สนับสนุนหลักงาน “วิ่งด้วยกัน” ครั้งที่ 6 RUN2GETHER TEAM ทุกคนในสังคมคือทีมเดียวกัน นำโดย คุณกอร์ดอน วัตสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอกซ่าเอเชีย และแอฟริกา (คนที่ 7 จากซ้าย) คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 7 จากชวา) คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร (คนที่ 5 จากซ้าย) และคณะผู้บริหาร กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมเปิดงาน โดยภายในงานเปิดโอกาสให้คนพิการและคนไม่พิการทุกคน ได้สร้างสังคมที่ทุกคนคือทีมเดียวกัน สร้างพื้นที่ให้ทุกคนเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าด้วยกัน ซึ่งเป็นการวิ่งที่ไม่หวังผลแพ้ชนะ แต่เป็นการวิ่งเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมซึ่งจัดขึ้น ณ สนามกีฬาแห่งชาติ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment