สมาคมกุ้งตะวันออกไทย พร้อมพันธมิตร จัดงานสัตว์น้ำไทย 2022 หรือ Thai Aqua Expo 2022 ครั้งที่ 3

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “งานสัตว์น้ำไทย 2022 หรือ Thai Aqua Expo 2022” ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทย ผลิตอย่างไร ให้ยั่งยืน” โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกุ้งตะวันออกไทย นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ ประธานชมรมผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (SAC) ในฐานะประธานจัดงานฯ พร้อมพันธมิตร ได้แก่ นายพันธ์วริศ แตรประสิทธิ์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ (ซีโอซี) จังหวัดระยอง นายศุภกิจ ทองแตง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และนายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานแปลงใหญ่ปลานิลชลบุรี รวมผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้นำองค์กรเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วประเทศ และธุรกิจสัตว์น้ำภาคเอกชน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment