คณะนักศึกษา ปธพ. 9 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และ รพ.ราชบุรี จัดทำ โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 9 (ปธพ.9) มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี จัดทำโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ 95 พรรษา 26 มิถุนายน 2565

พลตำรวจโท นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูร ในฐานะประธานนักศึกษา ปธพ.9 กล่าวว่า สาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทยส่วนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาของระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ป่วยหรือผู้ที่ประสบเหตุและได้รับบาดเจ็บบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน และหากหยุดหายใจหรือขาดออกซิเจนเกิน 4 นาที จะมีความเสี่ยงสูงที่สมองของผู้ป่วยจะไม่สามารถฟื้นกลับมาเป็นปกติได้ ดังนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงที ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และรวดเร็ว จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิต ลดอาการบาดเจ็บ ภาวะทุพลภาพ และกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ ด้วยเหตุนี้ ทำให้นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.9 จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ขึ้น ณ ตึกอำนวยการชั้นล่าง ห้องตรวจอายุรกรรม โรงพยาบาลราชบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรมืออาชีพจากโรงพยาบาลราชบุรีที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านการฟื้นคืนชีพ นำทีมโดย นพ.กิตติภัต วัฒนพาหุ พร้อมด้วยคณะทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นำโดย นางสุรภา ขุนทองแก้ว และนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.9 นำโดย ดร. ศศมณฑ์ สงวนสิน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 51 คน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 16 ตำรวจจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจาก อบจ.ราชบุรี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ราชบุรี และจิตอาสา ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนต่างได้รับคำคำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในครั้งนี้ ได้กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองการช่วยชีวิตหรือการปั๊มหัวใจจากหุ่นคนจำลอง ที่จะมีสัญญาณชี้ว่า ผู้เข้ารับการอบรมนั้นทำถูกวิธีหรือไม่ หากกดจุดถูกต้องตรงตามจังหวะการเต้นของหัวใจแล้ว จะมีสัญญาณสีเขียวขึ้นแสดง รวมถึงขั้นตอนการใช้เครื่อง AED โดยมั่นใจว่าโครงการนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ป่วยก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment