ธอส. ร่วมพิธีเปิดอาคาร “บ้านแสงจันท์” จ.จันทบุรี

นางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และคุณกรุณา เหมือนเตย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ธอส. เป็นผู้แทนธนาคารเข้าร่วมพิธีเปิดอาคาร “บ้านแสงจันท์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นสำหรับเป็นที่พักพิงให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่พักระหว่างการรักษาและเดินทาง รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติที่มีภูมิลำเนาห่างไกล เมื่อต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยธนาคารได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างอาคารบ้านแสงจันท์ ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งเป็นห้องรวมชาย 8 ห้อง ห้องรวมหญิง 8 ห้อง และห้องครอบครัวญาติผู้ป่วย จำนวน 9 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยและญาติได้เป็นจำนวนรวม 180 คน

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มอบกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน จำนวน 300 ใบ และหมอนช้างบีบมือ จำนวน 120 ใบ ที่ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาของธนาคารจัดทำขึ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยรวมถึงประชาชนที่มารอรับบริการที่โรงพยาบาลอีกด้วย ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารบ้านแสงจันทร์ อ.เมืองจันบุรี จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment