พาณิชย์ จัด OBM ดึงนักศึกษาอินโดนีเซียเรียนในไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ (OBM) กลุ่มธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ ระหว่างสถาบันการศึกษาไทยกับอินโดนีเซียดึงนักศึกษาอินโดนีเซียเข้ามาศึกษาในไทยเพิ่มขึ้น

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติในรูปแบบออนไลน์อย่างเร่งด่วเพื่อเพิ่มโอกาสในการดึงดูดนักศึกษาอินโดนีเซียให้เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ เป็นรูปแบบไฮบริด (Online/Onsite) โดยจะมีกิจกรรมแนะนำสถานศึกษาไทย การสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนสถาบันการศึกษา ผู้แนะแนวการศึกษา และผู้ปกครองจากทั่วทั้งอินโดนีเซีย โดยจัดกิจกรรม ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (OBM) แก่ 15 สถาบันการศึกษาไทย กับ สถาบันการศึกษาอินโดนีเซีย และบริษัทด้านการศึกษาต่อ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาอินโดนีเซียที่จะเดินทางมาศึกษาในประเทศไทยสำหรับโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดจนการโปรแกรมการศึกษาดูงานระยะสั้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวต่อไป

ทั้งนี้ อินโดนีเซียมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการปลูกฝังแนวคิดอิสลามสายกลาง โดยเป็นแหล่งศึกษาของนักเรียน นักศึกษามุสลิมมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นแหล่งทุนการศึกษาสําคัญของ นักเรียน นักศึกษามุสลิมไทย ขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาไทย ศึกษาในอินโดนีเซียประมาณ 2,000 คน ในขณะที่มีนักศึกษาอินโดนีเซียในไทยเพียงประมาณ 500 คน ใน 33 มหาวิทยาลัย ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริหาร การท่องเที่ยว และภาษาศาสตร์

ขณะเดียวกัน พบว่า อินโดนีเซียมีประชากรกว่า 270 ล้านคน ร้อยละ 68 อยู่ในวัยเจริญพันธ์ หรือราว 185 ล้านคน โดยกึ่งหนึ่งเป็นประชากรวัยศึกษา อายุต่ำกว่า 20 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 34.5 ราว ๆ 96 ล้านคน อินโดนีเซียจึงมีมหาวิทยาลัยของรัฐประมาณ 125 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment