พาณิชย์ลงพื้นที่ 4 จังหวัด จัดศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ขนทัพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์และจับคู่เจรจาธุกิจสร้างเครือข่าย 4 จังหวัดทั่วประเทศ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดทำโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่ไปภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยกิจกรรมภายในศูนย์ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา/คำแนะนำจากผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้าน

โลจิสติกส์ระดับแนวหน้า และการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการการค้าในส่วนภูมิภาคในรูปแบบ Hybrid Matching ตลอดระยะเวลา 2 วัน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทั้งความรู้และโอกาสในการเข้าถึงการบริการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) กำหนดจัดขึ้น ใน 4 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี 2) จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ 3) จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า และ 4) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แล้ววันนี้ ที่ www.tradelogistics.go.th/cross หรือ Facebook Fanpage: DITP.logistics โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment