SFT คว้า 2 รางวัล จาก World Business Outlook

นายซุง ชง ทอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT เผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจาก World Business Outlook ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ ให้รับรางวัล Leading Manufacturer and Distributor of Shrink Sleeve Thailand 2021 หรือ ผู้นำในด้านผลิตและจำหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูปในประเทศไทยปี 2021 และรางวัล Best High-Definition Printing Service Provider Thailand 2021 หรือ ผู้ให้บริการงานพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2021

ทั้งนี้ การได้รับคัดเลือกให้รับ 2 รางวัลดังกล่าว ได้สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ SFT ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปในประเทศไทยที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและสามารถแข่งขันในเวทีโลก จากการมุ่งมั่นให้ความสำคัญด้านการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่มีมาตรฐานการผลิตระดับสูง โดยนำเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการพิมพ์ ทั้งระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์และแบบดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์และอื่นๆ สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้มีความเข้มแข็งผ่านงานพิมพ์ฉลากที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกัน SFT ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment