ทีเอ็มบีธนชาต สนับสนุนวงเงิน 1 พันล้านบาท แก่ บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) ต่อยอดธุรกิจ

นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จำนวน 1,059 ล้านบาท ให้กับ นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ผู้นำด้านระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร เพื่อนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ภายใต้บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโต สอดรับกับเป้าหมายของทีเอ็มบีธนชาต ที่มุ่งมั่นในการสนับสนุนทางด้านการเงิน การลงทุนขยายธุรกิจ ความรู้ และดิจิทัลโซลูชัน ช่วยลูกค้าบริหารธุรกิจอย่างครบวงจร พร้อมเป็นพันธมิตรเคียงข้าง เพื่อเป็นแรงช่วยขับเคลื่อนให้กับธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment