กลุ่มสโตนเฮ้นจ์ รับโล่เกียรติคุณ สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยกระดับงานวิศวกรรมสู่มาตรฐานสากล

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH)​ ในเครือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)​(STI) ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ Gold Sponsor จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสที่สโตนเฮ้นจ์ ให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 (NCTechEd13) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (ICTechEd8) ในหัวข้อเรื่อง “Transitioning to the New Normal in Engineering and Education” ซึ่งเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าผลักดันให้อุตสาหกรรมงานก่อสร้างก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment