คอร์สแอร์ กรุ๊ป จับมือไอ.พี.วัน ร่วมตั้งจุดคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อรีไซเคิลเป็นน้ำมันชีวภาพขั้นสูง

คอร์สแอร์ กรุ๊ป นำโดย นายยูสซี เว็คโค ซาโลรานตา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศความร่วมมือกับ ไอ.พี. วัน จำกัด พันธมิตรรายล่าสุด นำโดย นางสาวภัชรี ธรรมวีระพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารอุตสาหกรรม และนางสิรินารถ ธเนศวรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน Corporate Services ในการร่วมกันจัดตั้งจุดรวบรวมขยะพลาสติกภายในโรงงาน ไอ.พี. วัน ณ นิคมอุตสาหกรรม บางปู สำหรับนำไปผลิตเป็นน้ำมันชีวภาพขั้นสูง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment