พฤกษา และ รพ.วิมุต ผนึก NIA พร้อม 18 พันธมิตร ดันอารีย์เป็นย่านนวัตกรรมเอไอแห่งแรกในไทย

พฤกษา โดย นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ โรงพยาบาลวิมุต โดย นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุตโฮลดิ้ง จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) ของประเทศไทย” ในฐานะสมาชิกของย่านอารีย์ กับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมเครือข่ายพันธมิตรรวมทั้งหมด 18 องค์กร นำโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรอื่นๆ อาทิ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารออมสิน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เพื่อร่วมกันพัฒนาย่านอารีย์ให้เป็นพื้นที่ย่านนวัตกรรม (Innovation District) โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษด้านนวัตกรรม (Special Economic Zone for Startups) พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต พร้อมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างสมาชิก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI), หุ่นยนต์ (Robotic) และ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Immersive Technology)


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment