ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับรางวัล “สุดยอดบริการภาครัฐดีเด่น” ประจำปี 2564

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด คว้ารางวัลบริการภาครัฐดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “เพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับรางวัลตั้งแต่การเป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นยังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการบริการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อาทิ การจัดเรียงตามระบบ FEFO การพัฒนาระบบการตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งน้ำยาล้างไตแบบ Real time เพื่อให้ผู้ป่วย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามขั้นตอนและสถานการณ์จัดส่งน้ำยา ล้างไต ผ่านเว็บไซต์ www.thpd.co.th


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment