ธอส. มอบเงิน 200,000 บาท สนับสนุน โครงการ “ทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน เติมน้ำใจ ต่อ...ลมหายใจ” ส่งต่อเครื่องมือแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมมอบเงินสนับสนุน โครงการ “ทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน เติมน้ำใจ ต่อ...ลมหายใจ” จำนวน 200,000 บาท โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดหาเครื่องออกซิเจนอัตราไหลสูง หรือ High Flow ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตออกซิเจน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) และหน้ากากอนามัย N 95 เป็นต้น เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความพร้อมด้านเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถรองรับการให้บริการประชาชนอย่างเร่งด่วนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment