CWT เร่งขยายธุรกิจพลังงานวางเป้า PPA ไม่ต่ำกว่า 30 MW ในปี 65

ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) ชู “ชัยวัฒนา กรีน” รุกธุรกิจพลังานน วางเป้า PPA ไม่ต่ำกว่า 30 MW ล่าสุดผ่านเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชนอีก 2 โปรเจค 6 MW เตรียมตั้ง FA นำเข้าตลาดหุ้นภายในปี 65 ตามแผน

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CWT) เปิดเผยว่า บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CWT วางเป้าหมายภายในปี 2565 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในมือไม่น้อยกว่า 30 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 14 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา คือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้สัญญาบริหารจัดการขยะแล้ว 25 ปี และอยู่ระหว่างขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ล่าสุด บริษัท ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ จากการผลิตไฟฟ้าจากชีวภาพ ได้แก่ 1.บริษัท ทุ่งศรีอุดม เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ และ 2. บริษัท เบญจลักษ์ เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ โดยลำดับไปต่อไปทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง และหากบริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าครั้งนี้แล้ว ส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมทั้งหมดกว่า 30 เมกะวัตต์ ตามแผน

ทั้งนี้ บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนถือหุ้นบริษัทในกลุ่มพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันมีบริษัท ในเครือมากกว่า 8 แห่ง พร้อมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาและเตรียมความพร้อม Spin Off เข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment