จ๊อบส์ ดีบี ร่วมกับพันธมิตร มอบเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ จากโครงการ TogetherAhead#2

นางสาวพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คุณภานุทัต กุลบุญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจากพันธมิตรชั้นนำกว่า 500 องค์กร ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท จากโครงการ TogetherAhead#2 ให้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพฯ โดยมี นายแพทย์ ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้ตรวจการกรุงเทพมหานครสูง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจในการช่วยเหลือประเทศไทย บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment