พรอสเพอร์ร่วมกับพันธมิตร มอบห้องความดันลบ ให้รพ.วชิระ

นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร นำทีมผู้บริหาร ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัท เพ็มโค่ จำกัด บริจาคห้องความดันลบ Negative Pressure Modular จำนวน 5 ห้อง ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในภาวะวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 ในขณะนี้


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment