BAM มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ

นางนันท์นิชา กิจจะวัฒนะ ผู้จัดการสำนักงานนครราชสีมา บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 180,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อจำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลือด ให้แก่ โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี แพทย์หญิงอารีย์ เชื้อเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ BAM สำนักงานนครราชสีมา


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment