บลจ.บีแคปคว้า 3 รางวัล Alpha Southeast Asia Award 2021

นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บางกอกแคปปิตอล หรือ BCAP เปิดเผยว่า บริษัทได้รับข่าวดีล่าสุดจาก Alpha Southeast Asia Award 2021 ตัดสินมอบ 3 รางวัลให้กับทางบริษัท ได้แก่ 1. Best Overall Asset & Fund Manager 2. Best Asset Manager (Balanced Funds) และ 3. Best Fund with the optimal Sharpe ratio ทำให้ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ทาง บลจ. บีแคป รวมรับรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับชาติไปเป็นรางวัลที่ 8 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาทาง บลจ.บีแคป ได้รับรางวัลจากระบบการบริหารการลงทุน รางวัลจาก CIO ยอดเยี่ยม (ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร ) รางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รางวัลนวัตกรรมการบริหารการลงทุนของกอง BCAP-Global Wealth จนถึง 3 รางวัลล่าสุดนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานของบริษัทและนโยบายการบริหารสินทรัพย์เป็นอย่างดี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment