กลุ่ม STI นำทัพพนักงานเดินหน้าเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19จากสำนักงานประกันสังคม

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) เดินหน้าพาพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับพนักงาน ณ Palladium Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้า The Palladium World Shopping เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และจะจัดให้พนักงานทยอยเข้าฉีดวัคซีนจนครบตามจำนวนพนักงานต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเตรียมพร้อมสำหรับการขยายงานในอนาคต โดยการนี้บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ด้วย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment