SWC แถลงเปิดยุทธศาสตร์ Diversification รุก FMCG

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ นายธนากร วัฒนวิจารณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมศักดิ์ จันทร์ส่อง รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานพาณิชย์ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SWC ผู้ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศไทย ร่วมแถลงเปิดยุทธศาสตร์ Diversification ขับเคลื่อนธุรกิจ FMCG สู่การเติบโตยั่งยืน ชูแนวคิด “Change to Win" ประกาศแผนขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่ม Non-Food และ Food ด้วย 3 แกนหลัก ‘Safety - Wellness – Care’ สร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค เพื่อก้าวสู่ผู้นำสินค้าอุปโภคบริโภคในภูมิภาคอาเซียน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment