ธ.ไทยเครดิตฯ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเป็น 1.35% ต่อปี

ธ.ไทยเครดิตฯ ประกาศปรับดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นเป็น 1.35% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 12 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งเสริมการออมสร้างความมั่นคงในชีวิตมี

นายวีรเวท ไชยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารเครือข่ายสาขา ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารไทยเครดิตให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่ม ตามแนวคิด Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ลูกค้าสินเชื่อบุคคล หรือลูกค้าเงินฝาก ตลอดจนมองเห็นคุณค่าของการออมเงินซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจยังไม่มีความแน่นอนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ธนาคารจึงรักษาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้อยู่ในระดับสูง เพื่อให้ลูกค้าเงินฝากยังคงได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยมีจุดขายหลักที่ เงินฝากประจำทันใจ ผลิตภัณฑ์เงินฝากหนึ่งเดียวที่จ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อ (กรณีฝากด้วยเงินสด) ซึ่งได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็น 1.35% ต่อปี มีระยะเวลาฝาก 12 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment