กัลฟ์ มอบเงินแก่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและสมทบทุนค่าใช้จ่ายฮอสพิเทลสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสิตมน รัตนาวะดี และนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินสนับสนุนจำนวน 10 ล้านบาทให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ

โดยเงินสนับสนันเพื่อการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง (High-flow oxygen system) จำนวน 25 เครื่อง โดยเหมาะกับผู้ป่วยหนัก ซึ่งมีอัตราการหายใจตื้น และไม่สม่ำเสมอ รวมถึงช่วยลดและชะลอการลุกลามของปอดอักเสบ ถือเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญอย่างมากในสถานการณ์นี้ นอกจากนี้ GULF ได้สมทบทุนค่าใช้จ่ายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดเตรียมสถานที่ของโรงแรมใกล้เคียงให้เป็นฮอสพิเทล (Hospitel) หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ผ่านการรักษาจนดีขึ้น หรือมีอาการไม่รุนแรง เพื่อขยายการรักษาให้เพียงพอ รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

อนึ่งท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาโควิด-19 ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-211-222-9 ชื่อบัญชี ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยผู้บริจาคสามารถส่งหลักฐานการโอน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มาที่ Line ID @RamaFoundation เพื่อออกใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 2564


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment