โฮมโปร ร่วมสู้ภัยโควิด-19 มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับสถาบันประสาทวิทยา

นางสาวเรวดี เกิดสุข ผู้ช่วยผู้จัดการเขต บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน ) มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่ สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 เสริมภูมิคุ้มกันพร้อมดูแลสุขภาพของเหล่าบุคลากรทางด้านสาธารณสุข รวมถึงแพทย์ และพยาบาล โดยมี นางสาวจรรยารักษ์ สุพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment