ออมสิน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 อย่างเคร่งครัด ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment