กอช.ย้ำไม่ต้องกังวลส่งเงินออม จ่าย1 ครั้งต่อปี ไม่เสียสิทธิ

กอช.เผยกองทุนความยืดหยุ่นสูง สมาชิกไม่ต้องกังวลการส่งเงินออม แม้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สิทธิการเป็นสมาชิกยังคงอยู่ สามารถส่งเงินออมได้เมื่อพร้อม ซึ่งอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กังวลในการส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง แต่อย่างใดสมาชิกสามารถส่งเงินออมสะสมได้เมื่อพร้อม สิทธิในการเป็นสมาชิกยังคงสภาพเดิม ทั้งนี้ สมาชิกควรส่งเงินออมสะสมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี เพื่อรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุของสมาชิก

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทุกวัน หรือ สมาชิกส่งเงินออมสะสม ได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” เพื่อลดการเดินทางห่างไกลโควิด-19 หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment