อสมท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

พล.ต.อ.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ประธานกรรมการ บมจ.อสมท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บมจ.อสมท จึงได้ปรับแผนธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ มุ่งหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการสร้าง ธุรกิจใหม่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของ บมจ.อสมท (Strategic Partnership) เพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไร , การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพองค์กร โดยในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติงดจ่ายเงินปันผล

โดยปีที่ผ่านมา บมจ.อสมท ได้มีการดำเนินโครงการร่วมใจจาก (Mutual Separation Plan : MSP) ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในปี 2564 ลงได้ประมาณกว่า 200 ล้านบาท พร้อมมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการพัฒนาที่ดินจำนวน 3 แปลง ที่กำลังดำเนินการพิจารณาออกข้อกำหนดเพื่อสรรหาคัดเลือกผู้ลงทุนและเสนอผลประโยชน์ตอบแทน สำหรับการพัฒนาโครงการบนที่ดินย่านรัชดา-พระราม 9 เชื่อว่าจะได้นักลงทุนเข้ามาพัฒนาที่ดินฯ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2564 ซึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทายที่ บมจ.อสมท จะได้ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่กับการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนขณะนี้ บมจ.อสมท อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเสนอแผนพลิกฟื้นธุรกิจ ต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดยมีเป้าหมายในระยะสั้นเพื่อลดการขาดทุน มุ่งสร้างรายได้ จากธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตเป็นบวกและทำกำไรได้มากขึ้น

อนึ่งบมจ.อสมท ได้เปิดรับสมัครตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและขาย เพื่อมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ อสมท แข็งแกร่งและเติบโต หมดเขตรับสมัคร วันที่ 7 พฤษภาคม นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/mcotjobs ติดต่อสอบถาม โทร 0 2201 6291 และ 0 2201 6605


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment