โลตัสเสนอใช้สาขาเป็นจุดฉีดวัคซีน นำร่องมีนบุรี

โลตัส ผนึกภาคเอกชน ร่วมคณะทำงาน “ทีมไทยแลนด์” เสนอสาขาใหญ่อีก 50 สาขาทั่วประเทศ เป็นจุดฉีดวัคซิน นำร่องโลตัส สาขามีนบุรี เป็น 1 ใน 14 พื้นที่กทม.

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย เปิดเผยว่า โลตัส ได้เสนอพื้นที่ 50 สาขาทั่วประเทศเป็นสถานที่ฉีดวัคซีน ซึ่งสาขาขนาดใหญ่ของเรามีความพร้อมและเหมาะสม เพราะมีพื้นที่กว้างขวางทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทำให้สามารถบริหารจัดการไม่ให้มีความแออัด นอกจากนั้น ยังเดินทางมาสะดวก รวมทั้งเรายังมีเพื่อนพนักงานที่สามารถให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ

โดยในเบื้องต้น โลตัส สาขามีนบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 14 สถานที่สำหรับนำร่องฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะสามารถเริ่มต้นดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนคณะทำงานทีม A ในนการกระจายและฉีดวัคซีนแล้ว โลตัส ยังสนับสนุนคณะทำงานทีม B เพื่อใช้สื่อและช่องทางของเราทั้งออนไลน์และในสาขาทั่วประเทศช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนให้กับลูกค้าและประชาชนอีกด้วย

นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว โลตัส ยังได้ให้การช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขยายเวลาแคมเปญราคามหาชน ตัดและตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อค่าครองชีพ 180 รายการ จนถึง 30 มิถุนายน 2564 ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอาหารสด และอาหารพร้อมทาน นำมาตัดและตรึงราคา ที่โลตัสสาขาใหญ่และสาขาเล็กกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ และโลตัส ช้อปออนไลน์ เพื่อช่วยลดภาระ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

บริจาคสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล ชุมชน และจุดคัดกรองกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ และเปิดตัวโครงการ “สะพานบุญ” ให้ลูกค้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลสนามได้ โดยสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านโลตัส และจัดส่งฟรีให้กับโรงพยาบาลสนามทุกวัน

ร่วมมือกับ SCGP เปิดจุดรับกล่องและลังกระดาษในโลตัส สาขาใหญ่ทุกสาขา เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษ SCGP นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

เพิ่มปริมาณการรับซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้

สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จัด “มุมสินค้า SME ไทย ถูกใจมหาชน” ในสาขา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพ นอกจากนั้น ยังเตรียมจัด SME online business matching ทุกเดือน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เจรจาการค้าโดยตรงกับทีมงานโลตัส เพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment