กอช.ร่วมตลท.ให้ความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (MOU) กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมลงนาม เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน สร้างวินัยการออมและวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุได้อย่างมีคุณภาพผ่านการออมเงินกับ กอช. ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “ฟื้นฟูการเงินภาคครัวเรือนไทย ภารกิจร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงิน Financial Literacy”


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment