ม.อ. พบพืชชนิดใหม่ของโลก “ระย้าแก้วบาลา”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” พืชชนิดใหม่ของโลก ที่ จ.นราธิวาส ระบุเป็นพืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) ต่อยอดสู่การอนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนให้กับพันธุ์พืชของโลก

ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย นายจิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาพฤกษศาสตร์ที่ภาคใต้งานวิจัย “ทบทวนอนุกรมวิธานพืชสกุลพนมสวรรค์” (Clerodendrum) ในประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจากการวิจัยได้ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” (Clerodendrum angustipetalum Satthaphorn, A.J.Paton & Leerat.) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2553 ที่ จ.นราธิวาส

ทั้งนี้หลังจากค้นพบ ระย้าแก้วบาลา ได้มีการตรวจสอบทางลักษณะสัณฐานวิทยาอย่างละเอียด พร้อมกับตรวจสอบเอกสารงานวิจัยทางอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องสามารถยืนยันได้ว่า ระย้าแก้วบาลา เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดยจัด เป็นพืชอยู่ในสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ใบออกคู่ตรงข้ามเป็นรูปรีและเรียวยาว ปลายแหลม มีช่อดอกห้อยลง ก้านช่อดอกยาว มีกลีบเลี้ยงสีเขียวเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม มีกลีบดอกสีขาวเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ แต่ละกลีบมีลักษณะเรียวแคบ ขอบขนาน ปลายมน

นายจิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ล่าสุดระย้าแก้วบาลา ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสาขาพฤกษศาสตร์ Phytotaxa (https://doi.org/10.11646/phytotaxa.491.2.7) โดยทาง ม.อ.ได้นำตัวอย่างพรรณไม้ จัดเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Herbarium) ซึ่งยังไม่มีการระบุชื่อพรรณไม้ระดับชนิด การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในครั้งนี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และพร้อมนำการวิจัยพฤกษศาสตร์ ต่อยอดสู่การอนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนให้กับพันธุ์พืชของโลก


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment