TQRลุยออกโปรดักส์ใหม่ส่วนงบปี 63 กำไร 74ล้าน จ่ายปันผล 0.014 บาท/หุ้น

TQRเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ๆ ส่วนงบปี 63 กำไร 74.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.17% บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผล 0.014 บาท/หุ้น

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า ในปี 2564 บริษัท มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform) การลงทุนพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) สำหรับธุรกิจการประกันภัย รองรับการขยายธุรกิจและเพื่อเป็นการเพิ่มการแข่งขันในระดับสากลได้ ด้วยแนวโน้มของธุรกิจที่ยังสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต

“บริษัทฯ ประเมินว่า ความต้องการประกันภัยและประกันภัยต่อมีเพิ่มมากขึ้น จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเสี่ยงในหลายรูปแบบใหม่ๆ ทำให้เป็นโอกาสที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ตอบโจทย์ความต้องการทั้งคู่ค้า และลูกค้า ท่ามกลางกระแส New Normal”นางยุพเรศกล่าว

ปัจจุบัน สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) 36.85% และธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) 63.15%

ส่วน นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานงวดปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้รวม 196.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.97% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 132.49 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 74.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.17% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 44.04 ล้านบาท เนื่องมาจากการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อในการจัดหาประกันภัยต่อ ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตของจำนวนสัญญาประกันภัยต่อที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่งผลทำให้สามารถรักษาระดับการเติบโตของกำไรสุทธิได้

“ภาพรวมผลประกอบการในปี 63 ที่ผ่านมาโตก้าวกระโดด เนื่องจากบริษัทฯ มีการพัฒนาสัญญาประกันภัยต่อที่ตอบสนองความต้องการของบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้จำนวนสัญญาประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก พร้อมทั้ง มีการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้าอีกด้วย จึงมั่นใจว่า จะช่วยสนับสนุนผลงานให้เติบโตได้ในระยะยาว” นายชนะพันธุ์ กล่าว

อนึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.014 บาท/หุ้น โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 และกำหนดวันที่จ่ายปันผลเป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2564


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment