“ชวาหระลาล เนห์รู” ผู้บุกเบิกอินเดียยุคใหม่

ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี นอกจากจะเป็นวันเด็กอินเดียแล้ว ยังเป็นวันเกิดของ ชวาหระลาล เนห์รู (Jawaharlal Nehru) รัฐบุรุษและนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียอีกด้วย

ชวาหระลาล เนห์รู เกิดเมื่อปี 2432 ในวรรณะพราหมณ์ ชนชั้นสูงแห่งเมืองอัลลาฮาบัด บิดาเป็นนักกฎหมายและนักการเมืองคนสำคัญของอินเดียซึ่งมีฐานะร่ำรวย เนห์รูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนประจำแฮโรว์ (Harrow School) และระดับอุดมศึกษา สาขานิติศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยทรีนิตี้ (Trinity College) ซึ่งอยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์

ระหว่างที่เนห์รูศึกษาอยู่ที่อังกฤษก็ได้ซึมซับเอาความคิดสังคมนิยม ความเชื่อมั่นในหลักของเหตุผลและวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งต่างจากชาวอินเดียส่วนใหญ่ในสมัยนั้นที่ยังคงยึดถือความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ

เมื่ออายุได้ 23 ปี เนห์รูเดินทางกลับมาอินเดีย ทำงานด้านกฎหมายอยู่หลายปี เขาได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอินเดียเมื่อครั้งตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และการต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากอังกฤษด้วยวิธีสัตยะเคราะห์ของมหาตมะ คานธี หรือการต่อสู้แบบอารยะขัดขืนที่ปราศจากความรุนแรง ทำให้เนห์รูหันมาทุ่มเทชีวิตทั้งหมดของเขาให้กับการเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองของอินเดียร่วมกับมหาตมะ คานธี และได้ร่วมก่อตั้งขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement - NAM) ทำให้เนห์รูต้องถูกจำคุกหลายครั้งรวมเป็นเวลาถึง 9 ปี

หลังจากที่ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับมหาตมะ คานธี จนอินเดียได้รับชัยชนะ อังกฤษยอมคืนเอกราชให้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2490 เนห์รูในฐานะประธานพรรคคองเกรสแห่งชาติในขณะนั้น จึงถูกแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย

ตลอดระยะเวลา 17 ปี (2490-2507) ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนห์รูเป็นหนึ่งในผู้ร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับ ดร.อัมเบดการ์ เขามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอินเดียให้ก้าวหน้าในทุกๆ ด้านตามแนวคิดสังคมนิยมผสม แต่การจะเปลี่ยนแปลงความยึดมั่นในวัฒนธรรมของชาวอินเดียนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด โครงการต่างๆ ของเขาจึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม เนห์รูได้วางโครงสร้างพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาให้กับอินเดีย พร้อมกับวางเส้นทางการเมืองให้กับบุตรสาวเพียงคนเดียวของเขา

อินทิรา คานธี ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของอินเดีย

แม้ว่า นโยบายต่างๆ ของเนห์รูจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ด้วยพรสวรรค์ด้านการพูดของเขาที่ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย ความจริงใจของเขามีต่อประชาชน รวมถึงความใส่ใจที่มีต่อเด็กๆ อินเดีย ทำให้เขายังคงเป็นนายกฯ ที่ครองใจชาวอินเดียเสมอมา

หลังจากเนห์รูเสียชีวิตลงในปี 2507 รัฐบาลอินเดีย จึงได้กำหนดให้วันเกิดของเขา วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นวันเด็กของประเทศอินเดีย ที่เรียกว่า “บาลดิวาส” Bal Diwas ในภาษาฮินดีด้วยนั่นเอง

“ควรเลี้ยงดูเด็กๆ ด้วยความรักและพิถีพิถัน เพราะพวกเขาคืออนาคตของชาติ และถือเป็นพลเมืองแห่งอนาคต”

Jawaharlal Nehru

ขอขอบคุณข้อมูล

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/nehru_jawaharlal.shtml

https://www.culturalindia.net/leaders/jawaharlal-nehru.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru

http://socialitywisdom.blogspot.com/2007/03/blog-post_06.html


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment