เพิกถอน “เรนเจอร์ สเก้าท์” อย. สั่งห้ามซื้อขาย เหตุพบสารอันตราย

หลังจากสำนักข่าวสับปะรดได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับยากันยุง “เรนเจอร์ สเก้าท์” ว่ามีสารวัตถุอันตรายผสมอยู่

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีประกาศเพิกถอนทะเบียน ยากันยุงเรนเจอร์ สเก้าท์ ทะเบียนเลขที่ 537/2555 เรียบร้อยแล้ว หลังจากมีการตรวจสอบจากตัวอย่างยากันยุงเรนเจอร์ สเก้าท์ ซึ่งนำเข้าจากประเทศจีน โดยบริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นั้น พบว่า ยากันยุงเรนเจอร์ สเก้าท์ ไม่มีสารดี อัลเลทริน d-Allethrin ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

นอกไปจากนั้น อย. ยังตรวจพบว่าในเรนเจอร์ สเก้าท์ มีสาร 3 ชนิดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. คือ 1. สารไบโออัลเลทริน Bioallethrin 2. สารเมเพอฟลูทริน Meperfluthrin และ 3. สารเฮปต้าฟลูทริน Heptafluthrin (สารตัวเดียวกับที่ อย.ตรวจพบใน ยากันยุงเถื่อนก็อดซิล่า) อย.จึงมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียน ยากันยุง เรนเจอร์ สเก้าท์

โดยคำสั่งเพิกถอนทะเบียนของ อย. ระบุว่าทั้ง สารเมเพอฟลูทริน Meperfluthrin และสารเฮปต้าฟลูทริน Heptafluthrin เป็นสารที่ อย.“ไม่เคยรับขึ้นทะเบียน” และองค์การอนามัยโลกยังไม่ยอมรับให้มีการใช้สารทั้งสองชนิดนี้ การใช้สารทั้งสองชนิดนี้ในยากันยุงจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้หรือสัตว์เลี้ยงได้

ดังนั้น อย.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายสั่ง “เพิกถอนทะเบียนเรนเจอร์ สเก้าท์” และสั่งให้ร้านค้าที่ซื้อมาเพื่อจะขายต่อให้ “ส่งคืนหรือขายคืน” เรนเจอร์ สเก้าท์ ภายใน 60 วัน ส่วนคนที่ซื้อมาใช้ “ไม่ควรใช้” และ “ห้ามส่งมอบให้คนอื่นใช้” และสั่งให้ บริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งคืนผู้ผลิตหรือมอบให้ อย.ทำลาย

ด้าน นายเกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวมาตลอด ได้รับทราบข้อเท็จจริงหลายด้าน จึงออกมานำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนหรือสัตว์เลี้ยงได้รับอันตรายจากการสูดดมสารพิษที่ผสมอยู่ในยากันยุง

“ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าตกใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะแม้ว่า อย. และกระทรวงสาธารณสุข จะ “รับทราบ” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แล้วว่า ยากันยุงเรนเจอร์ สเก้าท์ทำผิดกฎหมาย แต่ อย. และกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่สามารถจะ “เพิกถอนทะเบียน” ยากันยุงยี่ห้อนี้ได้ ยังมีการโฆษณาและขายกันทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน”

สำหรับสารผิดกฎหมายซึ่งผลิตในจีนที่ เรนเจอร์ สเก้าท์ ใช้นั้น มีต้นทุนถูกกว่าสารที่ถูกกฎหมาย แต่มี “พิษ” มากกว่าหลายเท่า เมื่อผู้ใช้จุดยากันยุงจึงเห็นยุงตายมากกว่ายี่ห้ออื่นๆ โดยไม่รู้ตัวว่าตัวเอง ครอบครัวและสัตว์เลี้ยง กำลังเสี่ยงอันตรายกับสารพิษผิดกฎหมาย จนกระทั่งมีเหตุสุนัขตายเพราะยากันยุงเถื่อนก็อดซิล่า เพราะใช้สารเฮปต้าฟลูทริน Heptafluthrin ตัวเดียวกันกับ เรนเจอร์ สเก้าท์ ใช้ ผมจึงต้องออกมาเปิดเผยเรื่องนี้จนกระทั่ง อย. ต้องออกคำสั่ง “เพิกถอนทะเบียน” ยากันยุงเรนเจอร์ สเก้าท์ ในที่สุด


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment