LEO x FPI เตรียมพร้อม ESG จัดอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน”

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เผยว่า บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ได้จัดงานอบรม หลักสูตร “การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน” เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ ESG เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์

งานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และ ดร. ศรุดา ศิริภัทรปรีชา กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) ซึ่งมีหน่วยงานพิเศษสำหรับธุรกิจในการเป็นที่ปรึกษาและจัดอบรมเรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาล (ESG) มาร่วมถ่ายทอดความรู้ โดยมีคุณเสนีย์ แดงวัง ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment