MTC ส่งมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง “โครงการเมืองไทยร่วมใจมอบให้ชุมชน” ปี 2567

บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัด จำนวน 20 คัน รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท โดยมอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 แห่ง และมอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครใช้ในการลงพื้นที่ให้บริการประชาชน นำส่งเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยตามบ้านเรือน รวมถึงรับ-ส่งผู้ป่วยสูงอายุ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชุมชน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐาน นำไปสู่การยกระดับ พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนอย่างยั่งยืน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment