บริทาเนีย ร่วมมือ การประปานครหลวง เซ็น MOU ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ร่วมมือ การประปานครหลวง ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรือ อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง เดินหน้าติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้าง สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า นำร่องติดตั้ง 25 โครงการ เพื่อการใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพ ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งานยั่งยืน

นายธีรเดช เกิดสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ และรักษ์โลกอย่างแท้จริง เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรแนวราบของบริทาเนีย ภายใต้แนวคิด CRAFT a life you love ดีที่สุดคือใช้ชีวิตในแบบที่รัก ออกผลิตภัณฑ์ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม บ้านซีรีส์ใหม่ ที่ครอบคลุมผู้บริโภคทุกเซ็กเมนท์ เพื่อทุกเจเนอเรชั่นและเพื่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ล่าสุด จึงได้ร่วมมือกับ การประปานครหลวง (กปน.) เพื่อร่วมมือกันในด้านการบริหารจัดการการใช้น้ำ โดยการนำอุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ) ของ กปน. ไปติดตั้งในโครงการบ้านจัดสรร

นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า เพื่อบูรณาการให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริทาเนีย ในครั้งนี้ เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและความจำเป็นในการบริหารจัดการการใช้น้ำ (Demand Side Management : DSM) เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และดูแลรักษาทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน โดยจุดประสงค์หลักของการ MOU เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เป็นการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ประหยัดน้ำให้มีความหลากหลายขึ้น ซึ่งมองว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment