เที่ยวบินช่วงสงกรานต์ 67 คึกคัก ภูเก็ต ครองแชมป์ รองมาเป็น เชียงใหม่

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สรุปปริมาณเที่ยวบินช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 มีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 16,207 เที่ยวบิน โดยสนามบินภูเก็ต เป็นสนามบินภูมิภาค ที่มีปริมาณเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก รวมทั้งสิ้น 2,103 เที่ยวบิน

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ.บวท.) บวท. ได้ดำเนินการให้บริการการเดินอากาศแก่เที่ยวบินและผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ด้วยความปลอดภัย โดยมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 16,207 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ2,315 เที่ยวบิน ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ว่าจะปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2566 โดยสนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 6,795 เที่ยวบิน สนามบินดอนเมือง รวม 4,373 เที่ยวบิน และในส่วนของสนามบินภูมิภาค สนามบินภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบินรวม 2,103 เที่ยวบิน รองลงมาเป็นสนามบินเชียงใหม่ มีปริมาณเที่ยวบิน 1,348 เที่ยวบิน และสนามบินสมุย 581 เที่ยวบิน ตามลำดับ

โดย บวท. ยังคงรักษามาตราฐานการให้บริการการเดินอากาศ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกเที่ยวบิน โดยนำเทคโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เกิดความคล่องตัว รวมทั้งได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสายการบิน ท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment