เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ คว้า 3 รางวัล การันตีงานบริหารบุคลากรที่มุ่งเน้นความเท่าเทียม

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากงาน Employee Experience Awards 2024 จัดโดย Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ สะท้อนความสำเร็จและการันตีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคลระดับสากล ตอกย้ำการบริหารงานด้านความหลากหลายและเท่าเทียมภายในองค์กร พร้อมเดินหน้าพัฒนาพนักงานในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวสายฝน คงจิตต์งาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมด้วย นายไพสิฐ เจียมจรรยา หัวหน้าสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกลยุทธ์องค์กร เป็นตัวแทนรับรางวัล ได้แก่ รางวัลระดับ Gold “Best Diversity and Inclusion Strategy” องค์กรที่ขับเคลื่อนการบริหารบุคลากรด้วยกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสร้างคุณค่าให้กับทุกความแตกต่าง รวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกบริบท รางวัล ระดับ Gold “Best Remote Work Strategy” องค์กรที่ยกระดับการทำงาน อำนวยความสะดวกให้พนักงาน สามารถทำงานได้ทุกที่ในรูปแบบ Hybrid ทั้งที่ทำงาน ที่บ้าน หรือที่อื่น ๆ และรางวัล ระดับ Silver “Best ESG Programme” องค์กรที่นำแนวคิด ESG มาปรับใช้ในการบริหารธุรกิจ โดยคำนึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment