แสนสิริ มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนทุกการเรียนรู้

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ล่าสุด ได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงานตั้งงบประมาณไว้ที่ 10 ล้านบาทต่อปี โดยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งแรกในปี 2567 ให้แก่ บุตรพนักงาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี โดยมีนายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่, นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ ประธานผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ และนางสาวศรีอำไพ รัตนมยูร ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment