TM บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงเรียนและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ดร.สุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า TM จึงเดินหน้าต่อเนื่องในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดันปลายนิ้วมือ เครื่องวัดไข้ เครื่องจ่ายสบู่แอลกอฮอล์ และหุ่นยนต์ดินสอ ฯลฯ ให้กับสถานศึกษาและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นการมอบของขวัญให้กับนักเรียนและผู้สูงอายุช่วงปีใหม่ไทยในเดือนเมษายน โดยได้มอบให้กับโรงเรียน 5 แห่งคือ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม(หนู-บุตรอุปถัมภ์) โรงเรียน บ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) โรงเรียนบ้านเจียรดับ และโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร นอกจากนี้แล้วยังมอบให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอีก 4 แห่งคือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสมถวิล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพระรามเก้า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางพลี1 และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางพลี2


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment