กลยุทธ์ M-NEXT โดย Merkle Capital ทางเลือกสำหรับการลงทุนในโทเคนดิจิทัล

จากความสำเร็จ Trigger 1 (“M-T1”) บรรลุเป้าหมายผลตอบแทน 30% ภายใน 48 วัน และ Trigger 2 (“M-T2”) ผลตอบแทน 20% ภายใน 20 วัน Merkle Capital ยังมีกลยุทธ์จัดการเงิน ทุนอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น Next Generation (M-NEXT) ที่มีเงื่อนไขการลงทุนใน DeFi, Web 3.0, Metaverse, Blockchain Infrastructure, DePin และ Liquid Staking รูปแบบสะสมมูลค่า โดยลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถเพิ่ม/ลดทุน ได้ทุกวันทำการ

ปี 2024 กระแสการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะ Bitcoin ที่ราคาพุ่งสูงแตะ 70,000 ดอลลาร์ หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการอนุมัติกองทุน Bitcoin ETF สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้มีแค่ Bitcoin ยังมีโทเคนดิจิทัลอีกมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งบางครั้งมีการปรับตัว ขึ้นของราคาสูงกว่า 30% ภายในวันเดียว อีกทั้ง โทเคนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีจำนวนมาก และมีการเสนอขายเพิ่ม ขึ้นตลอดเวลา จึงทำให้มีอุปสรรคในการเลือกลงทุน เพราะหากเลือกลงทุนในโทเคนที่มีพื้นฐานไม่ดี ยามตลาดปรับตัวลง นักลงทุนอาจขาดทุนมหาศาลได้

บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จํากัด (“บริษัท”) จึงนำเสนอกลยุทธ์จัดการเงินทุน Next Generation (M-NEXT) มีนโยบายเน้นลงทุนในโทเคนดิจิทัลชั้นนํา (Top Digital Token) ที่มีแนวโน้มเติบโตของแต่ละกลุ่มธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านการคัดกรองจากบริษัท ทั้งนี้ ในช่วงต้น บริษัทจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

Decentralized Finance (DeFi) กลุ่มอุตสาหกรรมทางการเงินแบบกระจายศูนย์บนระบบ บล็อกเชน โดยใช้กลไกควบคุมการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่าน Smart Contract

Web 3.0 Service กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นตัวจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้บริการกับผู้ใช้งาน

Metaverse กลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าไปมีสังคมและสร้างความ สนุกบนโลกเสมือน

Blockchain Infrastructure กลไกที่ทำให้ผู้ถือโทเคน คริปโทฯ มีส่วนร่วมในการรักษาความ ปลอดภัยของเครือข่าย Blockchain พร้อมไปกับการรักาาและเข้าถึงสภาพคล่อง

Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePin) เครือข่ายโครงสร้าง พื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอำนาจ โดยใช้เทคโนโลยี

Liquid Staking กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้กลไก Smart Contract ในการควบคุมเงื่อนไขการ Staking สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับส่วนแบ่งรายได้ Blockchain และโทเคน

Next Generation (M-NEXT) บริหารโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล เป็นการลงทุนแบบสะสมมูลค่า ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท โดยอาจมีการปรับกลุ่มธุรกิจตามสภาพตลาดตาม ดุลยพินิจที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถเพิ่ม / ลดทุน ทุกวันตามเวลาทำการของบริษัท เพื่อเป็นอีก ทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนในช่วงที่จังหวะตลาดอยู่ในภาวะที่เติบโต

กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ต้องการเปิดโอกาสกระจายการลงทุนในโทเคนดิจิทัล สามารถ ยอมรับได้และไม่มีข้อกังวลหากเงินต้นมีการปรับตัวลดลงมากกว่า 50% ซึ่งการปรับตัวลดลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่า ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือผู้ลงทุนที่มีสภาพคล่องคงเหลือจากการลงทุนในตลาดทุนดั้งเดิม เช่น กองทุน, หุ้นสามัญ หรือ ทองคํา เป็นต้น

จุดเด่นของ M-NEXT:

มือใหม่ ลงทุนได้ : Merkle คัดเลือกโทเคนดิจิทัลที่มีพื้นฐานดี โดยที่นักลงทุนไม่ต้องคัดเลือกโทเคนดิจิทัลด้วยตนเอง

เวลาน้อย ลงทุนได้: ไม่ต้องติดตามตลาด 24/7 Merkle ดูแลเงินทุนของคุณให้

กระจายความเสี่ยง: ลงทุนในหลายกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัล ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะตลาดผันผวน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment